KD:s besked om höghastighetstågen

1:14 min

Moderaterna och Liberalerna har svängt och säger nej till regeringens planer på höghastighetståg. Nu ger även Kristdemokraterna besked. Partiet stänger inte dörren för projektet, men ställer krav på infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Robert Halef är Kristdemokraternas trafikpolitiske talesperson.

– Vi måste veta tidsplanen och hur vi ska finansiera det, innan vi kan säga ja till 100 procent, säger han. 

Regeringen och Vänsterpartiet vill satsa på nya stambanor för höghastighetståg, så att storstäderna bättre knyts samman. Byggandet av banorna beräknas kosta minst 230 miljarder kronor, och ska genomföras i den takt som ekonomin tillåter.

Men stödet i riksdagen är osäkert. Förutom Moderaterna och Liberalerna säger även Sverigedemokraterna nej.

Kristdemokraterna är däremot positiva till höghastighetståg, men ger i dagsläget inget klartecken till projektet, berättar Robert Halef, som är partiets trafikpolitiske talesperson.

– Det är väldigt trångt på spåren i dag, godstrafiken- och persontrafiken kommer inte fram. Något måste göras. Men vi behöver en väldigt tydligt budgeterat förslag att kunna ta ställning till. Där är vi inte ännu, säger han. 

Robert Halef är kritisk till att regeringen inte har avsatt pengar till höghastighetsbanorna i infrastrukturplanen, som kom i början av oktober.

– Det går inte att sätta igång ett projekt utan att det finns medel, säger han.