Boende i Norra Djurgårdsstaden kräver bättre kollektivtrafik

1:32 min

Stockholm stad marknadsför stadsdelen som en miljöstad med fokus på kollektivtrafik. Men de flesta är missnöjda med bussar som sällan kommer i tid och är överfulla redan efter första stoppet.

Från Ropsten går buss 55 och 73 med ungefär tio minuters mellanrum.

– Förfärligt dåligt, kommer ofta försent. Alltid knök på eftermiddagarna och morgonen, säger Christina Svensson, boende i Norra Djurgårdsstaden.

– Så här lyckas man klämma sig in om det är en snäll busschaufför. Men sedan nästa hållplats som ligger 200 meter härifrån. Så åker vi bara förbi nästan varje morgon, säger Jenny Johansson, som tar bussen på morgonen.

Att det är trångt beror på att fler Lidingöbor tar bussen och ett växande Norra Djurgårdsstan. I dag finns drygt 2 000 hushåll och varje år tillkommer cirka 600 nya. Gun Berglund är med i en intresseförening som vill ha bättre kollektivtrafik.

– Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt. Vi har ju sökt kontakt med Keolis, SL och Stockholms stad. Jag tycker inte att man har lyssnat på oss och att vi har ropat ganska länge nu, säger Gun Berglund.

Stockholm stad skriver på sin hemsida att visionen med Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel i världsklass och att gående, cyklande och kollektivtrafik prioriteras för att möjliggöra hållbara resor.

Johan Nordfjäll, pressansvarig på Keolis, kan hålla med om att kollektivtrafiken inte riktigt har hängt med i utvecklingen.

– Nej, och det kommer vi nog tyvärr inte alltid kunna göra i ett expansivt område, eftersom det hela tiden byggs, säger Johan Nordfjäll.

– Nu i augusti lade vi till trafik på linje 73. I december kommer linje 55 utökas också framförallt  på morgonsidan. Där vi går från tiominuterstrafik ner till åttaminuterstrafik.

På P4 Stockholms Facebooksida skriver SL:

"Vi är medvetna om de trängselproblem som finns på bussarna. Det är lite svårt att få kollektivtrafiken att hänga med i ett så expansivt område som Norra Djurgårdsstaden eftersom att det hela tiden byggs.