Malmö

Samarbete mot våldsbejaknade extremism

3:18 min

Malmö stad vill förebygga att ungdomar sugs in i våldsbejakande extremism. Flera sociala verksamheter inom Malmö stad samarbetar nu för att nå ungdomar i riskzonen. Idag fick andra anställda inom kommunen chans att få en inblick i arbetet under öppet hus.

– Tanken är en enkel väg in. Ett telefonnummer och sen lotsar vi folk vidare, säger Helena Sjöman som är sektionschef på Plattform Malmö.

Sedan år 2010 har Plattform Malmö arbetat med att samla ett tiotal sociala verksamheter i kommunen som riktar sig till ungdomar. Det kan bland annat röra sig om unga drogberoende, eller ungdomar som vill lämna ett kriminellt liv bakom sig. Nytt är nu två särskilda verksamheter som arbetar med att förebygga radikalisering och väldsbejakande extremism.

Våra Liv heter en av verksamheterna och där arbetar Rafi Farouq från föreningen Flamman Ungdomarnas hus, som är en av aktörerna från civilsamhället.

– Vi bidrar med ett avhopparprogram för de som vill hoppa av alla typer av våldsbejakande rörelser, säger Rafi Farouq och fortsätter: Nu arbetar vi på bred front i samarbete med Malmö stad där vi kan slussa vidare de ungdomar vi möter på gatan.

Stödtelefonen är en annan av de nystartade verksamheter som tagit plats under Plattform Malmö. Där arbetar Anna.

– Man ringer hit och sen sen knyter vi kontakter och ser till att folk får rätt hjälp.

Vad är våldsbejakande extremism?

– Det är när man vill ta till våld för att få igenom sin ideologi eller religion. Här handlar det om alla sorters: höger-, vänster- och religiös extremism, förklarar Anna som arbetar med Stödtelefonen på Malmö stad.