Stark kritik mot "grovt köp av sexuell tjänst"

2:14 min

Flera myndigheter och organisationer riktar skarp kritik mot ett nytt förslag i sexköpslagen, som innebär att man ska kunna dömas för grovt köp av sexuell tjänst. Syftet är att fler ska dömas hårdare, men kritiker menar att det här snarare kommer leda till lägre straff.

– Om man ser till domstolspraxis så kan ett sånt här förslag leda till att böter används i större utsträckning än vad det gör idag. Det är en risk som vi ser, säger Fredrik Wersäll, president i Svea hovrätt.

2011 skärptes sexköpslagen och sen dess är maxstraffet för sexköp fängelse i ett år. Men få fall har lett till något mer än böter. I somras presenterade regeringens utredning ett nytt lagförslag för att straffen för sexköp ska bli mer nyanserade.

Som lagen ser ut idag kan man dömas för köp av sexuell tjänst, men enligt det nya lagförslaget ska man även kunna dömas för grovt köp av sexuell tjänst. Nu har tiden för remissinsatserna att ge sina synpunkter gått ut. Ekot har tagit del av dem, och det är flera domstolar, universitet och myndigheter som kritiserar förslaget att gradera sexköp på det här sättet. Justitiekansler Anna Skarhed menar att de fall som inte skulle bedömas som grova kan hamna i skymundan.

– Det är viktigt att inte bagatellisera det här. Och det skulle då tror jag kunna vara en risk om man nu skulle gradindela det. Då finns det ju anledning, kanske, för polis och rättsväsende att fokusera på det som kallas för allvarligare fall och det tror jag vore olyckligt.

Flera organisationer är också kritiska till att införa en gradering i sexköpslagen. 

– När man inför gradindelningen så säger man att de flesta sexköp inte kommer att vara grova och då kommer de att likställas med samma nivå som snatteri alltså ett mängdbrott, och då kommer man inte kunna att tillsätta de resurser som krävs och många resurser kommer att gå till att handla om hur pass grovt brottet var eller inte, säger Clara Berglund, generalsekreterare i Sveriges Kvinnolobby.

Nu ligger lagförslaget på regeringens bord. Om förslaget antas är tanken att den ska börja gälla första juni 2017. Men Fredrik Wersäll, Svea Hovrätts president, menar att den nuvarande lagstiftningen duger, men att det krävs noggrannare utredningar från rättsväsendet.

– Det vi ser som behov inom ramen för den nuvarande lagstiftningen är att polis och åklagare utreder alla omständigheter kring brottet och lyfter fram de omständigheter som kan vara försvårande. På det sättet kan vi få en mer nyanserad straffmätning, även inom gällande lagstiftning.