Forskarfika i förmiddagsprogrammet:

Supermaterialet grafen i "dödens dal"

1:20 min

Idag besökte vi materialforskaren Mikael Syväjärvi på Linköpings universitet för att höra hur det går med forskningen kring supermaterialet grafen. 

Hör hela samtalet längst ner i arikeln