Forskare lyfter fram fyra insatser som kan hindra självmord

2:03 min

Forskningen har nu visat vilka åtgärder som är effektiva för att minska antalet självmord. Men än så länge har det inte helt och hållet har genomförts i Sverige.

Forskare i Europa har pekat ut fyra områden där tillräckliga bevis finns för åtgärder som effektiv kan förhindra självmord. 

Det rör sig om fysiska hinder som exempelvis att göra det svårare att ta fram många tabletter samtidigt. Det kan också handla om att sätta upp räcken som hindrar att någon hoppar.

En åtgärd på skolområdet är att skapa ett bra klimat mellan elever när det gäller den psykiska hälsan.

Inom vården handlar insatser om att erbjuda både samtal och läkemedel som behandling mot depression. Här lyfter forskarna också fram vikten av en tydlig vårdkedja.

Det här är fyra åtgärderna har visat sig effektiva för att minska antalet självmord. Det visar en genomgång i tidskriften the Lancet av forskningen på området de senaste tio åren.

Förra året begick 1554 människor självmord i Sverige. Danuta Wasserman, professor i självmordsförebyggande åtgärder, menar att antalet skulle kunna minska med 30 procent om man lyssnade på forskarna.

– Jag skulle önska att något län skulle vilja införa alla de åtgärder som vi vet fungerar, säger Danuta Wasserman vid KI. 

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att samordna arbetet för suicidprevention. Men hur mycket det skulle kosta att införa alla åtgärder har ännu ingen räknat ut, 

– Det finns inga sådana beräkningar, säger Eija Airaksinen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Finns det något län i Sverige som har inför alla åtgärder som forskare har visat är effektiva för att förhindra självmord?

– Inte vad jag vet. Det satsas på många håll, men suicidprevention är ett område som kräver insatser från flera olika aktörer på olika samhällsnivåer, säger Eija Airaksinen.

Referens: Zalsman G et al. Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. Lancet Psychiatry 2016. DOI: 10.1016/S2215-0366(16)30030-X