WWF: Svenskar slukar alltmer naturresurser

2:18 min

Vartannat år mäter Världsnaturfonden i sin rapport "Living Planet" hur vår konsumtion påverkar jordens resurser och miljö. I den så kallade värstingtoppen finns, förutom Sverige, länder som USA, Kanada och Australien, vissa arabländer och Belgien.

Världsnaturfondens generalsekreterare i Sverige, Håkan Wirtén, ser flera skäl till det.

– Vi har en stor import av konsumtion, ofta med fossilbaserad produktion i grunden. Vi har en hög köttkonsumtion, också med import. Därför har Sverige fortsatt en dålig placering i den här ligan.

Om alla skulle leva som vi svenskar gör, skulle det enligt rapporten behövas 4,2 jordklot. Vi tar alltså mer resurser i anspråk än då den förra rapporten kom för två år sen. Då levde vi som om det fanns 3,7 klot.

Globalt sett pressar människan naturen alltmer, och därmed våra egna livsförutsättningar. Mångfalden av växter och djur blir allt mer ansträngd. Sedan 1970 har jorden förlorat nära 60 procent av bestånden.

Bara tio procent av världens fiske är hållbart. Sedan 1990 har skogarna globalt krympt med en yta som motsvarar Sydafrika. Det är några av WWF:s exempel.

– De stora problemen finns i mat och energisystemen, säger Håkan Wirtén. Det är stora system att förändra.

Ändå finns tecken på ljusning. Det senaste året har det ju tillkommit både ett globalt klimatavtal och en överenskommelse om globala hållbarhetsmål.

– De är båda jätteviktiga, säger Håkan Wirtén.

– Men samma sak där. Det handlar om att gå från ord till handling.

Världsnaturfonden efterlyser att Sverige sätter mål för hur vi ska minska påverkan från vår konsumtion också utomlands.

Håkan Wirtén har fler förslag på hur Sverige kan avbryta klättringen upp mot värstingtoppen:

– Jag tycker vi ska titta på livsmedelsproduktionen och framförallt livsmedelskonsumtionen. Där vill vi att regeringen tar fram en strategi för att halvera köttkonsumtionen som utgör en stor del av den mänskliga påverkan och utsläppen.

– En stor del av vårt avtryck i Sverige handlar om vårt resande. Där skulle vi vilja se ett stopp för nyförsäljning av bilar som drivs av fossila bränslen så snart som möjligt, varför inte redan 2025, föreslår Håkan Wirtén på Världsnaturfonden.