WWF kräver halvering av köttkonsumtionen

1:57 min

En ny rapport från WWF Världsnaturfonden visar att svenskarna är större miljöbovar än invånarna i många andra länder. Vi lever som om det fanns 4,2 jordklot, mot 3,7 klot för två år sedan.

Miljöminister Karolina Skog för Miljöpartiet säger att resultatet i rapporten inte är förvånande.

– Det är det tyvärr inte. Delvis är det kopplat till något positivt, att Sveriges ekonomi går bra och konsumtionen rullar på. Men då är det så att vår konsumtion har ett stort ekologiskt fotavtryck. Både vår konsumtion av transporter, mat men inte minst importen av varor, säger miljöminister Karolina Skog.

Världsnaturfonden mäter vartannat år hur vår konsumtion påverkar jordens resurser och miljö. Årets rapport Living planet som publiceras på torsdagen visar att Sverige tillsammans med bland annat USA, Belgien och Kuwait har störst påverkan på miljön per invånare.

Carina Borgström-Hansson på WWF säger att det i Sverige framför allt handlar om två saker.

– Maten och transporterna skulle jag framför allt peka på. Här har vi stora möjligheter att förbättra våra resultat, säger Carina Borgström-Hansson.

Svenskarnas miljöpåverkan har blivit värre. Om alla jordens invånare konsumerade som vi skulle det krävas 4,2 jordklot, mot 3,7 för två år sedan. För att vända trenden kräver WWF att regeringen tar initiativ till en halvering av köttkonsumtionen. Men det är miljöminister Karolina Skog tveksam till.

– Jag skulle nog hellre börja med de lågt hängande frukterna som matsvinnet. Det gör ingen glad att vi slänger fin mat som har haft en miljöpåverkan, där kan vi börja arbeta tycker jag, säger miljöminister Karolina Skog.

Är det en känslig fråga att kräva en halvering av köttkonsumtionen?

– Vi måste hitta rätt i vad som är politikens roll och vad som är livsval som varje enskild människa ska göra.

WWF vill också att regeringen inför ett stopp för nyförsäljning av fossildrivna bilar år 2025.

– En möjlig tanke är faktiskt att sätta ett stoppdatum för förbränningsmotorer på europeisk nivå. Det får vi titta närmare på och diskutera med de andra medlemsstaterna i EU, säger miljöminister Karolina Skog.