Malmö

Goda relationer motverkar mobbning

4:31 min

Både elever och lärare på Dammfriskolan tycker att det är viktigt att läraren har en bra relation till sina elever.

Eleverna tycker att det är viktigt att läraren säger ifrån om eleverna är elaka mot varandra, annars riskerar stämningen i klassen att bli dålig.

Peter Svensson är språklärare på Dammfriskolan och han tror att en bra relation mellan lärare och elev är A och O.

Bygger du goda relationer med dina elever och visar att du tycker om dem så blir problemet med mobbning mycket lättare att hantera.

En ny studie från Lundapsykologen Tomas Jungert visar att klimatet mellan elever och lärare kan ha stor betydelse för hur barn och ungdomar agerar när någon blir mobbad.

På skolan går åttondeklassarna Annmarie och Sara, de tycker båda att lärarens beteende spelar stor roll för hur stämningen är i klassrummet.

– Beroende på vilken lärare du har så kan stämningen skilja sig ganska mycket, säger Annmarie.

Sara säger att hon inte tycker att det är så mycket mobbning på skolan men att många elever säger elaka kommentarer till varandra. Enligt henne så tar lärarna oftast inte tag i det.

– Om en lärare ser när något händer så brukar de säga till men de tar inte tag i saken ordentligt. Jag tror att de tänker att det bara är något litet som de inte behöver bry sig om.

Anton som går i nionde klass på samma skola tycker däremot att läraren alltid säger ifrån.

– Om lärarna ser att något händer så får de nästan alltid stopp på det.

Klasskompisen Johannes håller med.

– Jag tycker alltid att lärarna försöker säga ifrån men det händer ofta att resten av klassen skrattar om någon säger en elak kommentar till en annan elev, säger han.

Han tror att det beror på att vi lever i ett samhälle där det ses som roligt att trycka ner andra personer.

– Det går inte att undfly, om någon trycker ner en annan person så är inställningen att ja, då skrattar man.