Östergötland

Vänsterpartiets Linda Snecker är kritisk till medicinsk åldersbedömning

0:47 min

Tidigare i nyheterna i dag har vi berättat om hur ensamkommande flyktingbarn på grund av brist på id-handlingar har svårt att bevisa sin ålder. Men socialdemokratiske riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson tycker att det är viktigt med åldersbestämning.

– Man ska inte göra det rutinmässigt utan i tveksamma fall, och jag tycker att finns det en stor felmarginal ska man hellre fria än fälla. Men vi kan inte skåpa ut principen om medicinsk bedömning i tveksamma fall. Det handlar om rättsäkerhet för barnet.

För Arif Moradi fick tandröntgen med en osäkerhet på cirka 50 procent konsekvensen att han förlorade det stöd han tidigare hade rätt till.

Metoden med åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn har fått kritik. Bland annat menar vänsterpartisten Linda Snecker att metoden är problematisk.

– Det som är allvarligt i fallet med Arif är att den här undersökningen är godtycklig och det är svårt att veta vad den egentligen visar, säger hon.