Svårt att enas i vargfrågan

8:00 min

Licensjakten på varg är en het fråga och Svenska rovsdjursföreningen formulerar just nu en överklagan till förvaltningsrätten i Luleå.

Det finns 340 vargar i Sverige, något färre än 2015. Enligt Länsstyrelsen i Värmland finns 110 av dem just nu i vårt län.

Länsstyrelsen har nu beslutat att det blir licensjakt på varg i januari, totalt får 24 vargar skjutas i fyra län, varav 6 vargar i Värmland och 6 vargar i vårt länsgemena revir med Örebro.

Men Gunnar Glöersen, rovdjursansvarig i Svenska jägareförbundet står stadigt i sin åsikt att de skulle vilja skjuta dubbelt så många vargar som Värmland och Örebro tilldelats:

– Det kostar väldigt mycket att ha varg. Vi från jägarförbundet har sagt att vi accepterar varg men det måste ske på ett sådant sätt atat skadevärkningar begränsas och att inte en liten del av landet får bära hela bördan. Ska man ha det ska de ha en större geografisk spridning.

Hur sprider man vargarna då?

– Man måste låta vargen sprida sig själv. Man kan inte aktivt sprida dem, säger Gunnar Glöersen.

Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, säger så här:

– Det ska gå till så att man låter vargarna finnas, att man låter de öka i antal utbredning. Så det blir ett naturligt utbyte runt Bottenviken. Vi menar att all mänsklig verksamhet måste ta hänsyn till naturens förutsättningar, till det hör stora rovdjur som varg, björn och lo.