Världens största marinreservat bildas i Antarktis

1:56 min

Nu bildas världens största marina reservat. Igår beslöts vid ett möte i Australien att ett stort havsområde vid Antarktis ska skyddas för framtida fiske. Det är ett av de områden i världen som är minst påverkad av mänsklig verksamhet. Bo Fernholm är svensk delegat vid Antarktismötet.

– Det fina är att det här är ett område som varit väldigt lite utsatt för mänsklig påverkan. Så det är ett ursprungligt område. Och värdet av det är dels att vi skyddar de djur och ekosystem som finns där. Dels att vi får ett område där man kan studera det som sker, till exempel klimatpåverkan, säger han.

Det marina reservatet i Ross-havet blir världens största, som nu ska skyddas från fiske, undantaget ett begränsat fiske i forskningssyfte. Till ytan blir det ungefär lika stort som Norge, Finland och Sverige tillsammans

De kalla havet spelar en viktig roll i den stora näringsväven. I Ross-havet finns över 10 000 arter, däribland pingviner sälar och valar. Där frodas till exempel krill, små räkdjur, som flera arter av valar lever av.

Det var vid ett möte i Hobart i Australien igår som den internationella kommissionen för skydd av livet i Antarktis, där 24 länder och EU deltar, enades att skydda Rosshavet mot allt fiske i 35 år. Överenskommelsen kom efter hårda förhandlingar där framförallt Ryssland tvekat. Uppgörelsen är en kompromiss.

´– Från svensk sida har vi inte uppnått det vi helst skulle vilja. Kompromissen är värdefull men vi hade velat ha ett skyddsområde utan en tidsgräns, säger Bo Fernholm, professor emeritus vid Naturhistoriska Riksmuseet.

Vilket slags fiske har hotat det här havet tidigare?

– Ett hot som finns i Antarktis har varit ett tjuvfiske. Genom ett regelverk som har införts av den här konventionen har man kunnat begränsa det och nästan fått det att upphöra. Men det pågår fortfarande. Så helt skyddat blir det inte, det är nämligen väldigt stora områden att övervaka, svarar han.