Pappersarbete försvårar för jordbrukare

Jordbruksföretagen har många krav på sig när det gäller att lämna uppgifter av olika slag till myndigheterna. Det visar en kartläggning som Nutek, verket för näringslivsutveckling, håller på med.

För jordbrukaren Vanja Söderlind i Stöcksjö, söder om Umeå, så känns pappersarbetet ibland nästan övermäktigt:

– Det är många kvällar som går åt till det. Det tar så mycket tid att ta hand om alla papper. Det får en att känna att ska vi fortsätta med vårt arbete?

Det är mitt i slåttertider och Vanja Söderlind och henns man Ingvar jobbar nästan dygnet runt.

Samtidigt har Jordbruksverket skickat en fyrsidig blankett där Söderlinds måste fylla i uppgifter om den mark som de förfogar över, och inte bara den mark de brukar utan även uppgifter om gårdsplanens storlek, diken och så vidare.

Extrakostnader för pappersarbetet
Vanja Söderlind tillbringar mycket tid med pappersarbete, men klarar ändå inte allting själv. Hon uppskattar att kostnaden för den hjälp som de måste leja till administrativt arbete uppgår till ungefär 40 000 kronor per år.

– När vi började som jordburkare då var det ju arbetet med djuren och åkern och det som var det som tog mest tid. Men efter EU-inträdet så har det blivit papper. Det dimper ner appper dagligen kan man säga.

Bördan mäts
Nutek mäter just nu på regeringens uppdrag den administrativa bördan, bland annat på jordbruksföretag. Och så här långt har de hittat 462 olika krav på uppgifter som myndigheterna kräver.

Sannolikt finns ingen som behöver lämna precis alla de uppgifterna, eftersom det är en hel del som räknas till jordbruksarbete, till exempel växtodling och skogsbruk, men även renskötsel. Och det är, enligt Kjell Janson, generaldirektör på Nutek, regeringen som ska ta ställning till de här uppgifterna när kartläggningen är färdig.

– Idag är det för tidigt att säga om det är mycket eller lite i förhållande till andra saker som finns inom jordbruksområdet.

Bördan ska minska
Målet är att den administrativa bördan ska minska, men hur mycket bestäms först när undersökningen är klar. I slutet av febrari nästa år ska Nuteks rapport lämnas till Näringsdepartementet.

Men Arne Lindström, som är ordförande för Lantbrukarnas riksförbund i Västerbotten, han vågar inte hoppas alltför mycket.

– Jag har inte så mycket hopp faktiskt, jag tycker att det verkar mest som jenka; två steg framåt och ett bakåt.

Anna-Lena Forsberg, Umeå
anna-lena.forsberg@sr.se