Vallentuna påverkade bostadsmarknaden

2:18 min

Kommuner runt om i landet köper i år bostadsrätter, för att använda som bostäder åt nyanlända flyktingar. Men, dom riskerar att påverka bostadsmarknaden.

Vallentuna köpte så många bostadsrätter i juni, att kommunen den månaden påverkade marknaden.

– I juni, när man köper en tredjedel av dom lägenheter som finns, då påverkar man marknaden, det säger Per-Arne Sandegren, analyschef Mäklarstatistik.

Ett tjugotal kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder, köper bostadsrättslägenheter, för att sen hyra ut till nyanlända flyktingar. Det efter en lag som kom i våras, som gör att kommuner inte kan neka att ta emot flyktingar. Och antalet kan förväntas öka, enligt en enkät som Sveriges Kommuner och landsting gjort, så har ett trettiotal kommuner planer på att göra så nästa år. Vanligast tycks det vara bland kommunerna i Stockholmsområdet.

Malmö ska däremot köpa flest, ungefär 140 lägenheter i år och nästa år. Vallentuna köpte fram till juli 17 stycken, och påverkade marknaden enligt Mäklarstatistiks analyschef. Något som flera lokala mäklare håller med om, en kommentar är att  kommunens köp höll uppe priserna efter att amorteringskravet infördes den första juni.

I det informationsmaterial som Vallentuna skickar när Ekot frågar om köpen, så framhålls att det motsvarar fyra procent av marknaden på ett år, och att att man köpt under marknadspris. Men dom påståendena tål inte en närmare granskning. Nio av dom sjutton lägenheterna köptes under juni månad, och med hjälp av Mäklarstatistik kan man se att det motsvarar en tredjedel av köpen under juni, och när man tar hänsyn till hur stora lägenheterna är, visar samma statistik att kommunen betalt marknadspris för lägenheterna.

Moderaten Parisa Liljestrand är kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna, och hon medger att kommunen påverkat marknaden.

– Ja, alltså, sett till den månaden som du hänvisar till så har vi påverkat marknaden, men sett på ett år har vi inte vi inte gått in och påverkat markanden i den grad att det får åverkan på Vallentunas bostadsförsörjning, säger Parisa Liljestrand.

 Är det Okej?

– Nej, det är inte okej tycker jag. Det är därför vi har sagt att det här är en tillfällig lösning, varken nästa år eller 2018 kommer vi att kunna använda oss av den här lösningen, säger Parisa Liljestrand.

Pär Ivarsson

par.ivarsson@sverigesradio.se