Redaktion på SVT undersöker om public service är vänstervridet

1:40 min

En redaktion på SVT har i dag skickat ut ett mejl där 1500 SVT-medarbetare anonymt ombeds att svara på frågan om vilket parti dom röstar på. Enkäten ska användas i ett kommande program som ska undersöka om det stämmer att SVT är vänstervridet, vilket är ett vanligt påstående.

Mats Knutsson, politisk kommentator på SVT, tycker att det är en onödig fråga att ställa.

– Det är klart att det är en mycket problematisk fråga, men framför allt skapar den ett olyckligt fokus på föreställningen att journalistiken är partipolitiskt driven. Ingenting i forskningen om moderna, svenska valrörelser visar att ena eller andra sidan systematiskt har gynnats, så inget styrker att svensk journalistik är partipolitiskt styrd.

Programmet Sant eller falskt ska sändas nästa år och programidén är att granska påståenden som främst sprids på sociala medier, försöka komma fram till om dom stämmer eller inte och sen publicera svaren i programmet.

Och i ett avsnitt är alltså tesen som prövas att SVT är vänstervridet. Lisa Jarenskog är projektledare för Sant eller falskt

– Vi har hört av oss till vår egen tittarservice bland annat, och scannat nätet så klart. Det här är ett vanligt förekommande påstående och vi tänkte att det skulle vara intressant att göra ett försök att komma närmare svaret. Och inte minst såklart den fortsatta diskussionen om vad det betyder, om det är sant eller falskt

Lisa Jarenskog säger att man har fått många reaktioner från personer som jobbar på SVT. 

– Vilket ju är intressant i sig. Både att det uppenbarligen är en känslig fråga, men det är också många medarbetare som hört av sig är nyfikna på vad vi kommer fram till. Så det finns en viss oro i ledet, men också ett stort intresse.

Nils Wadström som arbetar på samhällsredaktionen på SVT i Göteborg tycker tvärtemot Mats Knutsson att det här är bra journalistik.

– De försöker reda på sanningen bakom ett påstående som man stöter på väldigt ofta, både vi som jobbar i public service och andra. Det är väl bra att gå till botten med det.

– Jag kan första att man tänker "jaha, folk vill ta reda på vad jag har för politiska åsikter. Men för det första är det anonymt och för det andra är det inte ledningen som skickat ut det för att ta reda på vad medarbetarna tycker, säger Nils Wadström.