SD och Alliansen styr EU-migranters boende i Gävle

1:20 min

Den som olagligt bor på kommunens mark ska drivas bort och någon kommunal boplats ska inte erbjudas. De reglerna har den borgerliga Alliansen i Gävle slagit fast med stöd av Sverigedemokraterna och det gäller just nu för hemlösa EU-migranter i Gävle.

De EU-migranter som i går avhystes från olika boplatser runt om i Gävle har nu på nytt bosatt sig på Alderholmen i Gävle. Om de inte flyttar på nytt, kommer kommunen att med polisens hjälp köra bort dem igen. De får inte bo på kommunens mark säger Helene Åkerlind, Liberal ledamot i kommunstyrelsen i Gävle.

– De är hänvisade till campingplatser, vandrarhem och hotell. Man får inte bo olagligt i Gävle, säger hon.

Men de EU-migranter vi talar om skull väl bo så om de hade ekonomiska möjligheter?

– De har valt själva att komma hit till Sverige och vara här som turister!

Helene Åkerlind är kortfattad och försiktig i sina svar. På frågan om hon anser det vara rätt att med polisens hjälp skyffla runt EU-migranterna från den ena olagliga boplatsen i kommunen till den andra, framhåller hon på nytt den princip som kommunstyrelsen antagit och just nu tillämpar:

– Alla brott som begås i en kommun ska beivras.

Den här tuffa attityden mot illegala bosättningar i Gävle har alltså sin grund i en omröstning i kommunstyrelsen den 7 juni då Alliansen med stöd av Sverigedemokraterna antog principen att ingen kan eller får bosätta sig var man vill i kommunen.

De rödgröna ville inrätta en kommunal boplats, men röstades ner. Enligt det socialdemokratiska oppositionsrådet Jörgen Edsvik (S) bidrog det till SD:s fortsatta stöd för den borgerliga finanspolitiken i Gävle kommun:

– Ja, så kan man säga att gick till. Det har Sverigedemokraterna själva gett uttryck för, säger han.

Annorlunda uttryckt innebär det att det just nu är Sverigedemokraterna som styr hur bostadslösa EU-migranter i Gävle just nu bemöts och hanteras:

– Så kan man säga. De har i alla fall ett inflytande i frågan, konstaterar Jörgen Edsvik.

Han stödjer inte den nuvarande doktrinen som i praktiken innebär att människor av polisen jagas runt från den ena tillfälliga boplatsen till den andra:

– Jag tycker det är förskräckligt! Det måste vara svårt att förklara för ett barn varför man blir bortjagad från en glänta i skogen som normalt sett nästan aldrig får besök av någon annan människa.