Ryssland blir inte medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Ryssland misslyckats med att bli återvalt som medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter, MR-rådet.

Generalförsamlingen valde istället in Ungern och Kroatien som representanter för östra Europa.

FN:s råd för mänskliga rättigheter inrättades 2006 - samtidigt som den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter avskaffades.

MR-rådet har 47 medlemmar som väljs på tre år i taget.

Alla FN:s 193 medlemsstater kan kandidera till rådet, som har sin bas i Genève i Schweiz.