Kommunala köp av bostadssrätter kan påverka marknaden

1:14 min

Kommuner som köper bostadsrätter åt nyanlända riskerar påverka bostadsmarknaden. Ett 20-tal kommuner har köpt bostadsrätter som de sedan hyr ut.

Ett tjugotal kommuner runt om i landet köper i år bostadsrätter, för att använda som bostäder åt nyanlända flyktingar, efter en lag som kom i våras.

Men, de riskerar att påverka bostadsmarknaden. Något som Vallentuna, norr om Stockholm, gjort med sina köp av bostadsrätter, anser Per-Arne Sandegren, analyschef på Mäklarstatistik.

– I juni köpte man var tredje lägenhet. Så det är klart man påverkade marknaden, i alla fall under den begränsade perioden, säger han. 

Ett tjugotal kommuner, från Kiruna i norr till Malmö i söder, köper bostadsrättslägenheter för att sen hyra ut till nyanlända flyktingar.

Det är en siffra som kan förväntas öka. Enligt en enkät som Sveriges Kommuner och landsting gjort har ett trettiotal kommuner planer på att göra så nästa år. Vanligast tycks det vara bland kommunerna i Stockholmsområdet.

Malmö ska köpa flest, ungefär 140 lägenheter i år och nästa år. Vallentuna köpte fram till juli 17 stycken, och påverkade marknaden enligt Mäklarstatistiks analyschef. Något som flera lokala mäklare håller med om; kommunens köp höll uppe priserna efter att amorteringskravet infördes den första juni.

I det informationsmaterial som Vallentuna skickar när Ekot frågar om köpen, så framhålls att det motsvarar fyra procent av marknaden på ett år, och att att man köpt under marknadspris.

Men de påståendena tål inte en närmare granskning. Nio av de sjutton lägenheterna köptes under juni månad, och med hjälp av Mäklarstatistik kan man se att det motsvarar en tredjedel av köpen under juni.

När man tar hänsyn till hur stora lägenheterna är, visar samma statistik att kommunen betalt marknadspris för lägenheterna.

– Jag tycker inte det är okej. Vi kommer inte att kunna göra så här de kommande åren. Det säger moderaten Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.