Regeringen bromsar mobilt bredband

1:37 min

Regeringen fattade idag beslut om att skjuta upp utbyggnaden av mobilt bredband i 700 Megahertzbandet i två år. En auktion om frekvensutrymmet skulle ha hållits den första december med mobiloperatörer men ställs nu in.

Försvaret och blåljusmyndigheterna kräver ett eget samhällsstyrt mobilnät i en attraktiv del av 700-Megahertzbandet, medan mobiloperatörerna med Telia i spetsen snabbt vill bygga ut mobilt bredband i hela landet.

– Vi måste få en lösning på kommunikationsmöjligheterna för dom aktörer som står för samhällsintresset när det gäller allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Det är alltså oerhört väsentligt och det är därför vi har tagit det här beslutet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Försvaret, MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap liksom blåljusmyndigheterna kräver ett eget utrymme i en attraktiv del av 700-megahertzbandet. Ett samhällsstyrt mobilt bredband där uppgifterna kan skyddas och säkras mot intrång.

I dag finns enbart Rakel, som är ett kommunikationssystem för tal. Ett eget mobilt bredband krävs också på grund av det försämrade säkerhetspolitiska läget säger, försvarsminister Peter Hultqvist.

– Här är det så att samhällsintressena måste gå över de kommersiella intressena.

Mobiloperatörer som till exempel Telia vill att samhällstjänster ska hyras i det vanliga nätet. Och att det är viktigt för Sverige att ligga långt fram i utvecklingen av mobilt bredband. Just nu frigörs 700-megahertzbandet från tv-sändningar, för att utrymmet ska kunna användas av mobilt bredband. Hela landet ska få utbyggd och bättre täckning enligt PTS planering.

Men nu försenas det med omkring två år. Post- och Telestyrelsen skulle ha sålt utrymme på en auktion den första december. Men den ställs in och två utredningar ska göras färdigt först. Dels om militärens behov av ett eget mobilnät att användas i krig. Dels om blåljusmyndigheternas behov som görs av landshövdingen i Västernorrland Gunnar Holmgren.