Bättre kunskap kan ge fler åtal om äktenskapstvång

3:11 min

Mikael Thörn, expert på tvångsäktenskap och hedersförtryck, efterlyser mer kunskap bland poliser och åklagare.

– Poliser och åklagare behöver mer kunskap om vilka uttryck hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig, säger Mikael Thörn. 

Han jobbar i en grupp som regeringen utsett för att samla kunskaper och utbilda om hedersförtryck. Gruppen finns till för att till exempel polis och socialarbetare ska få hjälp och mer kunskaper i sitt arbete. Mikael Thörn vill se ett bredare angreppssätt när det gäller utredningar som handlar om misstänkt äktenskapstvång.

– Man ska inte bara se på själva tvångsäktenskapet, utan se mer av helheten. Samma barn kan ha utsatts för misshandel och olaga hot eller tvång. Att undersöka även de aspekterna kan ge större möjlighet att väcka åtal, säger han.

Mikael Thörn vill också att samhället ska ge bättre skydd och stöd åt de barnen under utredningstiden.

– Det skulle ge barnen bättre möjlighet att våga berätta negativa saker om sina föräldrar.

Fler åtal och fällande domar när det gäller tvångsäktenskap skulle innebära att samhället skickar en nödvändig signal.

- Det skulle signalera till både familj och brottsoffer att det inte är lagligt att tvinga någon till giftermål och att man kan dömas för det.

 

Peter Olsson och Joel Hansson
peter.g.olsson@sverigesradio.se