Nordiska politiker vill granska rysk gasledning

2:18 min

Den konservativa partigruppen i Nordiska rådet vill att de nordiska länderna gemensamt granskar det omstridda gasledningsprojektet.

– Det är ett försämrat säkerhetsläge i Östersjöregionen. Då tycker jag att det är viktigt att se att också energi kan användas som ett möjligt påtryckningsmedel och ett vapen. Därför menar vi att Nord Stream 2 i grunden strider mot EU:s energiunion och långsiktigt är ett hot mot Europas intressen, säger den moderata riksdagsledamoten Hans Wallmark.

Partigruppen med de svenska moderaterna i spetsen vill att de nordiska länderna gemensamt granskar och på sikt försöker stoppa den nya gasledningen som ska gå genom Östersjön från Ryssland till Tyskland.

Nord Stream 2 är sedan länge ett projekt som delar EU. Flera medlemsländer, bland annat Polen och de baltiska länderna, är starkt kritiska till en vad de ser som en rysk energidominans i sin region. Dessa länder hoppas på att något av de nordiska länderna ska kunna sätta käppar i hjulen för projektet.

Den svenska regeringen har tidigare sagt att den är oroad över planerna på gasledningen, men att Sverige rent rättsligt inte har något mandat att förhindra bygget eftersom ledningen inte är tänkt att gå genom svenskt territorialvatten.

De nordiska länderna har i dag ingen enad syn på Nord Stream 2. Finlands regering ser till exempel inte alls projektet som någon säkerhetspolitisk fråga.

– Ledningen kommer inte till Finland, den går genom vår ekonomiska zon och därmed blir det juridiskt endast en miljöfråga för oss. Och säkerhetsläget på Östersjön försämras inte för att det kommer ytterligare gasledning intill den som redan finns där, säger Finlands statsminister Juha Sipilä till Ekot.

Frågan om Nord Stream 2-projektets förenlighet med principerna för EU:s energiunion, där beroende av enskilda starka aktörer ska undvikas, har aktualiserats då flera europeiska samarbetspartners hoppat av projektet och det ryska statligt ägda Gazprom nu ensamt driver det vidare.