Om det rimliga i att kulturskatter finns på museer

11 min

Reportage från British Museum i London om Parthenonskulpturerna.

Många länder kräver tillbaka objekt som är utställda på världens museer. Storbritannien är ett exempel på ett land där kampen om kulturskatterna pågår för fullt. I somras firade British Museum att de berömda Parthenonskulpturerna ingått i samlingen i exakt 200 år och i och med jubiléet så tog konflikten kring de antika grekiska marmorskulpturerna ny fart.  Nathalie Rothschild besökte British Museum i London.