Giftanvändning ska avgöras i domstol

1:51 min

Inom ett par månader ska Mark- och miljödomstolen ta ställning till användningen av giftet Rotenon i Rebnis kraftstation i Arjeplog. Detta för att skydda rödingen i närliggande sjöar.

– Något måste i alla fall göras för att inte främmande arter ska kunna vandra upp i Rebnisjaure, säger fiskaren Jan Johansson i Vuonatjviken.

Skellefteå kraft som äger Rebnis kraftstation har ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få slippa åläggandet om att använda giftet Rotenon i samband med driftstopp av kraftstationen. Giftet används för att utrota fisk som samlas i vattensamlingar nedanför kraftverket när kraftverket är stoppat.

Vid uppstart av kraftverket efter driftstopp anses det att det finns risk att främmande fiskarter tar sig genom kraftverket. Det största hotet är att sik skull ta sig från Hornavans sjösystem till Rebnisjaure som inte har något sikbestånd idag.

– Skulle vi få in främmande arter i sjön så kan det vara en katastrof. Vi lever av fiske och turism, som även den bygger på fisket i sjön, så för oss skulle det vara en katastrof om vi fick in främmande arter, säger Jan Johansson.

På länsstyrelsens fiskenhet säger man att om sik skulle etablera sig i Rebnisjaure skulle det vara en katastrof för rödingsbeståndet i sjön. Då siken har en förmåga att ta över och tränga ut andra arter. Därför säger länsstyrelsen i ett yttrande till domstolen att rotenon bör användas till fram till att det finns ett fungerande elektroniskt kontrollsystem som fungerar.