Hasse lämnas ensam på sitt äldreboende

1:24 min

Äldre människor på särskilda boenden lider allt mer av ensamhet. Det visar en enkätundersökning från socialstyrelsen.

Hasse, som vi kallar honom men som heter något annat, besväras av ensamhet varje dag på det boende han bor. Och han säger att det är tungt att vara själv länge.

– När man hör personalen gå här ute, kan de inte bara titta in och se hur jag har det. Det behövs ju bara fyra fem minuter, men så blir det nästan aldrig, säger han.  

Och många känner som Hasse känner. För nästan hälften av de äldre som bor på särskilt boende i länet upplever att ensamhet då och då är ett problem.

Det är tomt hela dagarna och timmarna går när man ligger här.

Och en femtedel upplever att de ofta besväras av ensamhet, en siffra som har ökat dom senaste fyra åren, enligt en undersökning som socialstyrelsen har gjort.

Hasse är sängliggande och får besök av sin dotter och sina vänner, men han säger att under dagarna så kan det gå timmar innan någon tittar in hos honom.

– Det är tomt hela dagarna och timmarna går när man ligger här. Jag vill att någon ska öppna dörren och fråga "hur är det" just bara titta in.  Så att man känner att man finns till.  

Degerfors får sämst resultat i länet när man tittar på särskilt boende. Ing-Marie Henningsson som är verksamhetschef för vård och omsorg i Degerfors ser allvarlig på siffrorna och tror att problemet ligger i att vårdpersonalen har för många uppgifter.

– Kan någon annan sköta vissa sysslor som omvårdnadspersonalen gör till exempel städ tillhör det omvårdnadsarbetet? Det är sådana saker som vi måste titta mer aktivt på, säger Ing-Marie Henningsson.