Försäkringskassan släppte krav på återbetalningar

0:45 min

Försäkringskassan hinner inte med att kräva tillbaka pengar från tusentals personer som fått felaktiga bidrag, rapporterar Dagens Nyheter.

Myndigheten rensar bland kraven som hunnit bli flera år gamla. Hittills i år har krav på 120 miljoner kronor blivit eftergifter, så att personen inte behövt betala. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med året innan då beloppet var 54 miljoner.

Försäkringskassan säger att de har blivit bättre på att hitta felaktiga bidrag men att de samtidigt inte hunnit fatta beslut om alla återkrav. Fredrik Falk är chef för återbetalningsdelen på Försäkringskassan.

– Vi har inte haft tillräckliga resurser för att hantera alla återkrav, säger Fredrik Falk.

I och med att det är pengar som ska krävas in. Finns det inte mycket att vinna på att sätta in sådana resurser?

– Jo det kan man tycka. Sen ska alltid myndigheten göra en prioritering av var man lägger sina resurser, säger Fredrik Falk.

Blir det som lotto om man ska betala tillbaka eller slipper att betala tillbaka?

– Nej det vill jag inte påstå. Vi har ett regelverk att förhålla oss till och är det så att den försäkrade har orsakat en felaktig utbetalning genom att inte lämna riktiga uppgifter eller missat att lämna uppgifter så är man i regel alltid återbetalningsskyldig, säger Fredrik Falk.