111 kvinnor fick fel svar på cellprov

1:46 min

Den stora omgranskningen av gynekologiska cellprover från kvinnor i Norrbotten är nästan klar. 111 kvinnor, som tidigare fått besked om att de är friska, har tvingats lämna nya prover efter att man hittat avvikelser.

Alla kvinnor har informerats, enligt Staffan Lundberg, landstingets informationsdirektör. 

– Några av dessa kvinnor får behandling under november och vi kommer att invänta provsvaren innan vi sammanställer det slutgiltiga materialet, säger han.

När cellprovsbristerna blev kända i våras berättade landstinget att 20 kvinnor hade bedömts fel av en cytodiagnostiker på laboratoriet i Sunderbyn.

Då bestämde landstinget och analysföretaget Unilabs att man skulle göra en större omgranskning över flera år.

Nu är omgranskningen av själva cellproverna klar, och man har tittat på totalt 10 200 cellprover från kvinnor i Norrbotten. I 111 fall har kvinnorna alltså fått besked om att deras prov har varit normala, men bedömningarna har varit fel.

Kvinnorna har tvingats lämna nya prover - och i flera fall genomgå behandling. Men exakt hur många som behövt vård vill informationsdirektören Staffan Lundberg inte gå in på ännu.

– Vi vill sammanställa resultatet fullt ut innan vi går ut med nånting, säger han.

Först trodde landstinget att allt skulle vara klart i augusti, men utredningen har dragit ut på tiden och nu dröjer det till december innan man kan redogöra för hela omfattningen av cellprovsbristerna i Norrbotten. 

– Ja, det som har tagit tid är att få kontakt med alla kvinnor, erbjuda dem tid först för en utredning och sen när det nya provsvaret har kommit ge dom tid för behandling. Det har varit lite besvärligt med tanke på att det inte är alla kvinnor som bor kvar i länet, utan en del är utflyttade, säger Staffan Lundberg.