Linköping

Askgravlund invigs i Lilla Aska

1:35 min

Askgravsplatser har blivit allt vanligare och i dag visades en ny askgravlund i Lilla Aska utanför Linköping. Griftegårds- och fastighetschefen Gunnar Forsberg visade runt vår reporter 

 

Hör hela intervjun längst ned i artikeln

De flesta svenskar väljer idag kremering istället för att jordfästa hela kroppen i en kista. I riket som helhet väljer 81% kremering och i Linköpings domkyrkopastorat är siffran ännu högre.

Traditionellt har askan oftast spridits i en minneslund. Men i en sådan får inte anhöriga vara med vid urnsättningen och det finns heller inte utrymme för någon personlig namnskylt för den avlidne. Därför har nu Linköpings domkyrkopastorat anlagt en askgravlund i Lilla Aska strax söder om staden.

– Här får man vara med när askan sätts ned. Sen finns en gemensam gravvård, där man får sätta födelseår och dödsår och namnet på den avlidne, säger Gunnar Forsberg.

Askgravlunden i Lilla Aska består av tio stycken gläntor i en utglesad tallskog. I varje glänta finns plats för 200 urnor. Vid varje glänta finns också en större gravvård av cortenplåt i form av en gravsten. På denna kommer de avlidnas namn att finnas på små skyltar i rostfritt stål.