Regeringen föreslår lägre krav på tillfälliga bostäder

1:57 min

Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att bygga tillfälliga, flyttbara bostäder med lägre krav på exempelvis material och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga.

– Vi har ju en akut bostadsbrist och det kommer vara så i flera kommuner att man också kommer behöva bygga tillfälliga bostäder för att klara bostadsbristen, säger bostadsminister Peter Eriksson(MP).

Men är det framför allt för att klara den stora ström av flyktingar som kom till Sverige förra året?

– Ja, vi hade redan en stor bostadsbrist innan det och med den immigration som vi haft det senaste året så blev det här ett akut problem.

Regeringens förslag som nu ska nu skickas på remiss innebär att de tillfälliga bostäderna ska få stå på sin plats i högst 15 år. Ett stort problem i dag är att många byggen överklagas i processer som tar flera år, men de här byggloven ska inte kunna överklagas.

Dessutom blir kraven på material, färg och form lägre än för permanenta hus och med lägre krav på tillgänglighet och handikappanpassning kan bostäderna också vara mindre, enligt Peter Eriksson.

– Det är för att vi snabbt behöver få fram hyggligt billiga bostäder som ska vara flyttbara, annars hade inte det gått om man ställt kravet att alla våra byggregler, alla andra krav, ska genomföras.

Så de som behöver speciella bostäder med handikapptoaletter eller annat får söka sig till de permanenta bostäderna när de kommer?

– Ja i vissa fall kommer det faktiskt vara så.

Finns det inte en risk att det under relativt lång tid kommer finnas fulare hus och bostäder i Sverige?

– Ja, det finns en sådan risk att det inte harmonierar helt och hållet med övriga bebyggelsen, men det är beslut som man måste ta på lokal nivå i kommunerna i vilken utsträckning man tycker att det är rimligt.

Kraven vad gäller hälsa och miljöskydd ska vara lika hög som i dag. Förslaget innebär också att olika kommuner inte ska kunna ställa särskilda specialkrav på bostäderna och därmed kan fler hus serieproduceras.

De borgerliga partierna står också bakom förslaget som är en del av migrationsuppgörelsen mellan partierna.