Kluvet land

Sammanslagningen av länsstyrelser skjuts på framtiden

1:11 min

Det blir ingen sammanslagning av länsstyrelser redan 2018. Det säger civilministern och den förre gävlebon Ardalan Shekarabi i dag.

– Jag delar länsstyrelsernas bild. Vi behöver ha längre tid på oss, säger Ardalan Shekarabi (S).

Som Ekot berättat tidigare vill regeringen dela in Sverige i sex regioner. En statlig utredning har föreslagit att tre av dem bildas de närmaste åren genom en sammanslagning av länsstyrelser och landsting. Länsstyrelserna skulle slås ihop redan 2018 och landstingen 2019, om riksdagen tar beslut om det. Men nu har civilministern bromsat delen som gäller sammanslagning av länsstyrelser till 2018 eftersom en är en majoritet av remissvaren är negativa till tidsplanen, häpnadsväckande orimligt skriver en länsstyrelse.

– Det är för kort tidsplan, helt enkelt. I princip samtliga remissinstanser som är inne i den processen gör bedömningen att det är för kort tid, säger Ardalan Shekarabi.

Och när blir det då?

– Det alternativa förslaget som finns vad gäller landstingen är 1 januari 2019 men vi får återkomma till det efter samtalen med partierna, säger Ardalan Shekarabi.

Civilministern har inlett samtal med riksdagspartierna om den planerade regionreformen. Nästa möte är på måndag i nästa vecka.


Fotnot: I Ekots sändningar och i en första webbpublicering sa vi att det handlade om storregionerna och att den frågan skjuts på framtiden. I själva verket är det enbart sammanslagningen av länsstyrelserna skjuts på framtiden.