Tullingepartiet fortsätter att strida för egen kommun

2:36 min

Trots att Kammarkollegiet avslagit Tullingepartiets ansökan om att låta Tullinge bilda en egen kommun fortsätter partiet driva frågan.

– Kammarkollegiets besked var inte oväntat. Men vi tycker inte de tagit ställning till vår argumentation för en delning, säger Anders Thoren, gruppledare för Tullingepartiet.

Tullingepartiet har sedan starten 2006 haft som målsättning att bilda Tullinge kommun. Enligt partiet har Botkyrka kommun blivit för stor, vilket bland annat påverkat närdemokratin negativt.

Frågan om delning ställdes på sin spets i valet 2014 då Botkyrkaborna fick rösta om en delning. 

Resultatet blev att kommunen förblev sammahållen, men i Tullinge var det 67 procent av de som röstade som ville få till en delning. Därför har Tullingepartiet fortsatt sitt arbete och kommer fortsätta driva frågan trots Kammarrättens besked.

– Vi ska först och främst noggrant läsa igenom Kammarrättens motivering och av det vi har kunnat se hittills känns det inte som de har gått på någon annat än att kommunledningen Botkyrka har sagt nej till en delning, säger Anders Thorén. Därefter kommer vi författa en överklagan som vi kommer att lämna in till Finansdepartementet. Det ska göras inom tre veckor.

– Vi hoppas att Finansdepartementet sätter sig in i sakfrågorna och tittar på de argument vi framfört, istället för att bara slentrianmässigt gå på att Botkryka säger nej.

Moderaterna i Botkyrka har inte tagit ställning i hur det ser på en delning, men vill ändå att frågan undersöks ytterligare. Då gäller det en uppdelning i norra och södra Botkyrka där Tullinge, Tumba och Vårsta/Grödinge skulle utgöra den södra delen.

Men en delning i en norr och söder- kommun är inte aktuell för Tullingpartiet.

– Vi har hört detta förut och ur Tullinges perspektiv är detta intressant. Jag tror inte att det kommer att leda till mer närdemokrati. Vi uppfattar det också som att en sådan indelning är genomförbar utifrån den indelningslag som finns. Det går att knoppa av en kommun, men en delning skulle bli ett för stort ingrepp i den politiska och kommunala strukturen, avslutar Anders Thorén.