Föroreningar schaktas bort

0:44 min

Tidigt under våren 2017 sker saneringen av den förorenade marken vid Sands såg och kvarn öster om Salbohed.

Som vi berättat tidigare idag finns stora föroreningar av dioxiner och koppar i marken efter arbetet med träimpregnering. Naturvårdsverket står för kostnaderna, 18 miljoner kronor har man gett i bidrag, men det är Sala kommun som är huvudman.

Enligt Jenny Sivars på kommunen är det en yta på ungefär 6500 kvadratmeter som ska schaktas bort.

– Man kommer sanera mellan 0,3 ner till två meters djup på lite olika ställen beroende på vad vi har hittat, säger hon till P4 Västmanland.

Hon säger att dioxin har en långsiktigt misstänkt cancerogen effekt och även om det idag inte uppmätts några akut toxiska halter så har det tidigare uppmätts för höga halter dioxin i grundvattnet i området.

Föroreningarna som schaktas upp kommer att transporteras bort till en godkänd mottagningsanläggning.

– Enligt de beräkningar som vi gjort 98 procent av de föroreningar som finns här så att det kommer att bli bra här när vi är färdiga, säger Jenny Sivars på Sala kommun.