Lund

Samarbete ska hjälpa EU-migranter

4:36 min

Ett år har gått sedan lägret i Sorgenfri revs. I Lund har det funnits liknande situationer men där har man valt att arbeta på andra sätt för att undvika konfrontation, säger Joakim Månsson Bengtsson från organisationen Hjälp Tiggare i Lund.

En facebookgrupp med lundabor som ville hjälpa tiggare och hemlösa utvecklades till den idella organisationen Hjälp tiggare i Lund. Sedan två år tillbaka har man drivit ett härbärge med 24 platser, som har öppet varje natt i Lund. 

– Vi har ett året-runt-härbärge och det är inte många kommuner som har det. Det är något som verkligen behövs. Det är inte bara under vintermånaderna som människor har rätt till tak över huvudet och sanitära acceptabla förhållande, säger Joakim Månsson Bengtsson som även sitter med i Lunds kommunfullmäktige för feministiskt initativ. 

I Lunds kommun finns även en handlingsplan som säger att det ska finnas ytterligare ett härbärge under vintermånaderna. Man ska kunna erbjuda minst 40-50 platser. 2014 beslutade kommunfullmäktige om en öronmärkt pott på 700 000 för ett härbärge för eu-emigranter. Paraplyorganisationen Crossroads Lund finansierar ungefär hälften av verksamheten.

– Vi samarbetar hela tiden, dels med andra parter i idell sektor men också mycket med kommun och myndigheter som polis och social förvaltning.

Lunds kommun arbetar även med uppsökande verksamhet. En dag i veckan åker man ut med tolk till bosättningar och pratar med eu-emigranter. Volontärer från Hjälp Tiggare i Lund följer ofta med då.

– Vi åker ut och berättar att de inte får lov att bo på det sättet men upplyser även dem om deras rättigheter. Vi ger dem information om till exempel härbärgen. Genom detta samarbetet har vi undvikit konfrontativa agressiva avhysningar i Lund, säger han. 

Uppskattningsvis finns det ett 70-tal eu-emigranter i Lund, säger Joakim Månsson Bengtsson.

– Men det är ju lite rörligt, särskilt nu när det börjar bli kallare i Rumänen eftersom det är så pass svårt att överleva i Rumänien och det är värst nu under vintern.