Fiskinventering på Morups Bank

Nu skall fiskarnas antal och fortplantningsförmåga på Morups Bank i Kattegatt undersökas.

Undersökningen sker då Morups Bank inkluderas i den pågående utsjöbanksinventeringen som Göteborgs Marina Forskningscentrum genomför sedan några år tillbaka. Naturvårdsverket har beslutat att skjuta till drygt en halv miljon kronor för den saken.

Undersökningen genomförs två gånger årligen. Expeditionens främsta syfte är att försöka uppskatta mängden 1-åriga fiskar bland flera kommersiella arter.