Kraftig ökning av hot och våld mot vårdpersonal

1:44 min

Hot och våld mot personal inom vård och omsorg har ökat kraftigt de senaste åren. Sjuksköterskan Annelie Drevstam-Norling har utsatts för fysiskt våld på Södersjukhuset.

Allt fler anställda inom sjukvården sjukskrivs efter att ha hotats eller utsatts för fysiskt våld.

Anneli Drevstam-Norling är sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning. Hon vittnar om hotfulla situationer i yrket.

– Man sitter i kassan och så kommer någon helt plötsligt och tar en stol och svingar in den i glasväggen för att man fått vänta länge. Och så skriker de "är det det här skattepengarna ska gå till?"

Man blir ställd, för oftast vet man inte vad konflikten har handlat om.

De senaste fem åren har allt fler inom vård och omsorg sjukskrivits efter att ha blivit utsatta för hot eller våld. Arbetsmiljöverkets siffror visar en kraftig ökning i Stockholms län, på närmare 60 procent – från 173 till 274 personer förra året.

Det handlar om allt från verbala hot från patienter och anhöriga till fysiskt våld, ibland under vapenhot. I en del fall är det drogpåverkade personer som blir aggressiva. I andra fall handlar det om människor med psykisk sjukdom och inte sällan anhöriga som tar ut sin frustration på personalen.

Annelie, som jobbat på SÖS i sju år, menar att ett hårdare samhällsklimat har flyttat in även på sjukhusen.

– Folk är mer lättkränkta i dag känns det som. Det är jag, jag som är viktig.