STUDIO ETT FREDAG 4 NOVEMBER

Tjänstemän fattade beslut om miljardbelopp

19 min

Pengarullningen i Stockholms Läns Landsting får kritik. Beslut om miljardinvesteringar, som politiker borde ha fattat, togs istället av tjänstemän.

I veckan har tidningen Svenska Dagbladet rapporterat att avgörande beslut om stora summor tagits av tjänstemän, inte av ansvariga politiker. Journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren från Svenska Dagbladet menar att besluten är problematiska och kan strida mot lagen.

– I det här fallet har tjänstemän utan de rätta befogenheterna fattat beslut. Fast det borde vara politiker som tar dessa beslut.

Det handlar om demokrati. Om enskilda tjänstemän får skriva under miljardkontrakt förlorar man öppenhet, insyn och kanske även en seriös politisk debatt om frågorna.

I flera fall har dessutom konkurrensen i anbudsförfarandet satts ur spel hävdar Svenska Dagbladet. Det handlar bland annat om upphandlingar av sjukvård och trafik.

Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) betonar att tjänstemänen har fattat besluten på politiska direktiv, och att juristerna godkänt det hela. Man kan inte stanna upp när Stockholm växer:

– Stockholm gör historiskt stora investeringar. Vi har vässat styrdokumenten, men man kan ju inte stanna upp med verksamheten medan de arbetas in.

Oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S) säger att hon är bekymrad för kostnaden som skattebetalarna ska stå för, och säger att hon vill se en extern granskning.

– Vi ser det här mönstret, att det inte är lagligt. De följer inte beslutsprocesserna som de borde. Vi har begärt stora externa granskningar.