Hälsa

Hjärtinfarkterna minskar i Sverige

0:52 min

Antalet hjärtinfarkter minskar i Sverige. Det visar Hjärtrapporten som nyligen presenterades av Hjärt Lungfonden.

Två skäl till det är att allt färre röker och att blodfettsnivåerna är betydligt lägre hos svenskar i dag än för 30 år sedan.

Till skillnad från de andra Norrlandslänen är antalet hjärtinfarkter per 100 000 invånare i Jämtland, lägre än 400 insjuknande. Men siffran är något högre än rikssnittet. Skogslänen uppvisar i allmänhet högre siffror än storstadslänen där Dalarna har flest insjuknande i landet.

Och även om antalet avlidna med hjärtinfarkter och hjärt- och kärlsjukdomar stadigt minskar i Sverige har allt fler högt blodtryck, och det är en är en riskfaktor, tillsammans med diabetes, övervikt och rökning. I dag har en av fem personer högt blodtryck och i länet följer vi det rikssnittet. Även där ligger de andra norrlandslänen över rikssnittet.

När det gäller åldersgruppen mellan 65 och 84 år har nästan hälften högt blodtryck. Och siffran har stigit kraftigt från 2004 till förra året från 39 procent till 48 procent.