Studiefrämjandet granskas snart

Eskilstuna kommuns granskning av studiefrämjandet i kommunen kan komma igång inom en månad. Det säger idag Mats Önnesjö, biträdande kommundirektör, som fått i uppdrag att leda arbetet med granskningen.
Hur själva granskningen kan komma att se ut är inte klart. Enligt Mats Önnesjö inleds arbetet förutsättningslöst, men han säger att det kan komma att innefatta allt från att höra personal till att i slutändan polisanmäla Studiefrämjandet om det visar sig finnas oegentligheter som inte kan förklaras på något annat sätt än att det har begåtts någon form av brott. Den största vikten lägger dock Mats Önnesjö vid Länsbildningsförbundet. Det är de som, enligt Önnesjö, har det egentliga ansvaret för att klara ut vad som har hänt. Kommunens intresse handlar om att se till att skattebetalarnas pengar inte använts på något felaktigt sätt.