Polisen efterlyser samarbete om illegala spelautomater

1:57 min

Det behövs ett tätare samarbete mellan polisen och Lotteriinspektionen för att kunna lagföra kriminella som kontrollerar marknaden med illegala spelautomater.

Bevismaterial är färskvara och det gör att förundersökningar många gånger läggs ned för att polisen kommer långt senare till brottsplatser efter att Lotteriinspektionen gjort sina polisanmälningar, säger Ulf Höglund, förundersökningsledare vid sektionen för grova brott på Citypolisen i Stockholm.

– Problemet för oss är det viktigt att få tillräckligt med bevismaterial och då skulle vi från polisen helst vara med på plats i anslutning till att Lotteriinspektionen gör sina kontroller. Då skulle vi kunna säkra bevis om att det finns spelautomater och hålla förhör med de personer som är på plats. Om vi arbetade tillsammans så skulle polisen ha störst chans att lyckas. När vi som nu får in en anmälan om brott från Lotteriinspektionen flera veckor efter att de har varit på platser med illegala spel då kan bevismaterialet ha tagits bort när vi kommer till platsen, säger Ulf Höglund.

Av de 130 polisanmälningar som Lotteriinspektionen gjorde under åren 2014 och 2015 ledde tio anmälningar till fällande domar. Resten, alltså merparten av fallen, är fortfarande under utredning eller har lagts ner för att brott inte har kunnat styrkas.

Närmare en fjärdedel av förundersökningarna lades ned för att handläggningstiden hade dragit ut på tiden och preskriptionstiden hade gått ut.

Men vid flera tillfällen då polisen trots allt har haft framgång med att beslagta spelautomater och säkra bevisning som har lett till att personer har blivit dömda i hovrätten så har polis och Lotteriinspektionen kunnat konstatera att det bara en vecka senare står nya maskiner installerade och spelverksamheten fortsätter som om inget har hänt. En av polisens husrannsakningar visade att fyra spelautomater gav inkomster på två miljoner under ett år.

Då kan kanske stora ekonomiska vinster från illegala spelautomater locka mer än vad dagsböter och fängelse på sex månader kan skrämma, säger Ulf Höglund, förundersökningsledare vid Citypolisen i Stockholm

– I förhållande till de inkomster de får in så gör väl de kriminella den bedömningen att det är värt det. För de fortsätter. Det verkar finnas hur många spelautomater som helst att ställa in, säger Ulf Höglund förundersökningsledare vid sektionen för grova brott på Citypolisen i Stockholm.