Lotteriinspektionen: låt åklagare granska utredningar

2:16 min

Lotteriinspektionen vill lämna utredningar om brott om illegala spelautomater direkt till åklagare och inte längre till polisen.

Brott som involverar olagliga spelautomater leder sällan till rättsliga påföljder. Lotteriinspektionen vill därför lämna utredningar direkt till åklagare för att komma till rätta med brottsligheten.

– Lotteriinspektionens polisanmälningar tenderas att läggas ned, eller att man inte fullföljer förundersökningarna hos polisen. Och för att komma tillrätta med det så vill vi istället göra våra brottsanmälningar till åklagarmyndigheten för att på så sätt få ett bättre resultat.

Vad hoppas ni att det leder till?

– Till att utredningarna genomförs skyndsammare och att de inte läggs på hög hos enskilda polisområden, utan att man vidtar åtgärder i de här ärendena, säger Marcus Aronsson, samordnare mot illegalt spel på Lotteriinspektionen.

På Lotteriinspektionen är man missnöjd med att polisens utredningar är utspridda över olika polisregioner. Om kompetensen skulle vara samlad i en enhet skulle det underlätta för att lagföra personer i samband med förekomsten av illegala spelautomater.

Lotteriinspektionen och polisen vet att det är en mindre grupp som styr hela marknaden med illegala spelautomater. Men brotten är lågt prioriterade hos polisen trots att brottsligheten omsätter miljoner årligen.

Ulf Höglund, förundersökningsledare vid sektionen, för grova brott på Citypolisen i Stockholm är en av de poliser som låter utredningar bli liggande för att annan brottslighet prioriteras. Han välkomnar Lotteriinspektionens initiativ att koppla in åklagare på ett tidigare stadium i utredningarna.

– Man får ännu mer hjälp att titta på utredningarna för att se om de skulle kunna leda till åtal. Det blir ytterligare en kvalitetssäkring. Det blir en instans till som skulle kunna titta på utredningen.

Så det skulle kunna vara till fördel för utredningarna?

– Ja det skulle det.

Fredrik Olsson-Dahlberg är polisinspektör och hade fram till årsskiftet ansvar för att utreda brott om illegala spelautomater i Västra Götaland. Han välkomnar Lotteriinspektionens nya initiativ men vill också att Lotteriinspektionen skulle få ökade befogenheter genom en lagändring.

Han vill att Lotteriinspektionen i likhet med exempelvis Tullverket och Skatteverket skulle få rätten att utreda brott, säger Fredrik Olsson-Dahlberg.

– Jag efterlyser att Lotteriinspektionen driver sina egna utredningar. Att de får de lagliga befogenheterna. Men det är en fråga för regering och riksdag och om en lagändring. För det handlar ju om statens skatteintäkter och om svarta pengar. Om staten är intresserad av frågan så varför då inte lägga en befogenhet på Lotteriinspektionen att få utreda sina egna ärenden.

Hur skulle det gå till?

– De får väl ta hjälp av polisen i viss mån men tullen utreder ju sina egna ärenden, i samarbete med åklagare. Så varför skulle inte Lotteriinspektionen kunna göra det.

Vad är det som krävs för att Lotteriinspektionen skulle kunna göra det?

– En lagändring. Det handlar om befogenheter.