Ny finansskatt ska dra in miljarder

1:07 min

En ny så kallad finansiell aktivitetsskatt föreslås för banker och den övriga finansbranschen.

– Det är ju så att finanssektorn har en skattefördel i och med att de inte betalar moms. Här är det förslag på att ta bort en del av den skattefördelen. Här ser vi också att storbankerna gör vinster med 80 miljarder kronor efter skatt, så här finns också ett utrymme för att vara med och bidra till den gemensamma välfärden, säger finansminister Magdalena Andersson.

Om förslagen i utredningen Skatt på finanssektorn, går igenom så hoppas regeringen att få in upp emot sju miljarder årligen i skatteintäkter.

Utredningen som i dag på förmiddagen lämnades till finansminister Magdalena Andersson föreslår att skatten ska tas ut med bankens eller finansföretagens samlade lönekostnader som bas, en modell som följer en liknande skatt som finns i Danmark. Skatten, eller avgiften, ska vara 15 procent av underlaget.

Men på bankernas branschorganisation Svenska Bankföreningen ser man med oro på en ny skatt på finanssektorn

 – I praktiken så pratar vi om en straffskatt på anställda inom finanssektorn. En extra löneskatt på 15 procent. Det är väldigt mycket, så sammantaget bedömer vi att uppemot 16 000 jobb kan försvinna inom hela finanssektorn, säger Hans Lindberg är vd på bankföreningen.

Hur det slutgiltiga förslaget på en finansskatt kommer att se ut återstår att se, eftersom förslaget nu ska ut på remiss. Men Magdalena Andersson har stora förhoppningar om att en skatt på finanssektorn kommer att gå igenom i riksdagen inom den nuvarande mandatperioden.

– De borgerliga hade i sina riktlinjer förslag om en ökad beskattning av finanssektorn och några av partierna hade också konkreta förslag i sina budgetmotioner, så jag tror att en sådan här skatt kommer att få brett stöd i riksdagen, säger Magdalena Andersson.