Presstödet ersätts av ett breddat mediestöd

3:58 min

I dag presenterade Medieutredningen sitt slutbetänkande med förslag på ett flertal nya mediepolitiska verktyg. Bland annat ett utökat och mer politiskt oberoende mediestöd som ska ersätta presstödet och kunna gälla även digitala och gratis medier.

Medieutredningens slutbetänkande överlämnades i dag till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) av särskilda utredaren Anette Novak vid en pressträff i Stockholm.

Utredningen "En mediepolitik för framtiden" har pågått i ett och ett halvt år med syfte att formulera förslag på nya mediepolitiska verktyg att tillämpa när den nuvarande formen för presstödet upphör.

– För mig är det lika självklart att det ska finnas en journalist i Värnamo som att det ska finnas en polis där. Den lokala journalistiken är navet i vår demokrati, sade Alice Bah Kuhnke när hon inledde pressträffen.

Den lokala journalistiken uppmärksammades också genom den medborgarundersökning som gjorts i samband med utredningen och som bland annat visar att 43 procent av de svarande säger sig vara underinformerade i lokala frågor och att endast 16 procent av de unga tar del av lokala nyheter. Men undersökningen visar också att intresset för att betala för journalistik är förhållandevis stort.

– Vi ser att det finns en stor vilja att betala för journalistik. Ungefär hälften är beredda att betala för kvalitativa nyheter. Kvinnor är mer benägna att betala än män, sade Anette Novak.

Läs mer: Var åttonde kommun saknar kontinuerlig mediebevakning

Nytt utökat mediestöd

I utredningen presenteras flera förslag kring det nya presstödet, som föreslås gälla från och med 1 januari 2018. Stödet ska inte längre vara ett driftstöd utan ett produktionsstöd som ska innefatta flera typer av medier och innehållskanaler, däribland digitala och gratis medier, då betald upplaga inte längre ska fungera som stödbas.

Kraven på de mediekanaler som kan få stöd föreslås dock bli fler: förutom ansvarig utgivare ska minst 60 procent redaktionellt och 20 procent egenproducerat innehåll krävas. Man lägger också ett förslag om lägre tröskelvillkor för nystartade medier och medier till det samiska folket, och vill därtill se extra stöd för underbevakade områden och för förbättrad tillgänglighet.

Stödsramen föreslås öka med 165 miljoner kronor till år 2020, då summan landar i 732,1 miljoner kronor. 

Stödets oberoende gentemot staten föreslås öka genom att den nuvarande presstödsnämnden ersätts med en mediestödsnämnd utan politisk representation.

Krav: Demokratiska värden

Utredningen föreslår också att mottagare av mediestödet ska omfattas av samma krav på demokratiska värden som de som ingår i radio- och tv-lagen.

– Skadar det yttrandefriheten? Nej, staten garanterar yttrandefriheten i den roll som staten har i upprätthållandet av grundlagarna. Staten är garant för mänskliga rättigheter i sin roll som normbildade, och en del av detta är hur staten spenderar pengar, sade Anette Novak, och betonade att skattebetalarna har rätt att veta var deras pengar går.

Utredningen vill även se en bred satsning på medie- och informationskunskap, en ny konkurrensutredning och en ny mediefinansieringsutredning.

Vid pressträffen lade Anette Novak även fram en idé om att i framtiden grunda ett offentligt finansierat mediebolag som ska fungera som "komplement snarare än konkurrent till marknaden" där kommersiella aktörer inte längre verkar. 

Man vill även fortsätta diskutera eventuella sammanslagningar av public service-bolagen SVT, SR och UR.

Alice Bah Kuhnke: "Måste köra igång direkt"

Alice Bah Kuhnke välkomnar utredningen:

– Det var flera spännande förslag. Bland annat att oberoendet gentemot staten ökar, det är något jag brinner för, att vi politiker ska skapa förutsättningar, men det är inte vi som är bäst på att bedöma, i detta fall vilka medier som lever upp till den kvalitet som kommer att krävas för det framtida stödet.

Det pratades en hel del om så kallade "vita fläckar" vad gäller lokaljournalistiken. Vilka politiska verktyg vill du använda dig av som ansvarig för detta?

– Flera förslag bör kunna verka för att vi stärker möjligheterna till lokal journalistik. Bland annat att vi tar steget från att ha ett relativt ensidigt fokus på papper och istället öppnar upp för att det handlar om journalistik oavsett kanal, det skapar ju mängder med förutsättningar.

Mediestödet ska in 1 januari 2018, det brinner i knutarna, vad händer härnäst?

– Jag har redan idag utsett Berit Högman till att hålla i samtalet i Sveriges riksdag. Det är ett förfarande som inte hör till vanligheterna men jag förankrade detta och vi ser det så allvarligt att vi måste köra igång de här diskussionerna direkt. 

Hör en längre intervju med Alice Bah Kuhnke i ljudlänken ovan

"Kan uppkomma debatt"

Sveriges Radios kulturchef chef Mattias Hermansson kommenterar utredningen:

– Det verkar som att man skjuter en del av de riktigt stora frågorna framför sig. Men det är klart att det är mycket pengar som rinner ur mediebranschen, säger han.

Han tror också att det kan uppkomma en debatt om utredningens förslag att "demokratiska värderingar" ska krävas för att mediestöd ska delas ut.

– Där skulle vi kunna få en debatt om vad som kan hända när staten ska avgöra sådana frågor.

Lyssna på resten av samtalet med Mattias Hermansson i ljudlänken nedan