Ska studera förskolebarns lek

1:09 min

Förskolan blir allt mer inriktad på undervisning och leken riskerar att hamna i skymundan. Kristianstadsforskare ska nu utreda hur lek och lärande ska kunna kombineras.

– Förskolan är ju den första delen av det svenska utbildningssystemet nu. Omsorg, lärande och lek blir i detta perspektiv väldigt viktigt menar vi, säger Agneta Jonsson, universitetslektor i Barn- och ungdomsvetenskap på Högskolan Kristianstad.

Omfattas av skollagen

De senaste åren har den svenska förskolan genomgått en förändring med ökat fokus på att lära ut matematik, språk och naturvetenskap. Susanne Thulin på Högskolan Kristianstad menar att det är bra om barn tidigt bekantar sig med sådant de kommer att möta i framtiden men att det finns en risk om det blir för likt traditionell skolundervisning

– Det finns ju sådana farhågor att man sätter lek mot lärande. Medan vi menar att lek är en förutsättning för lärande och lärande en förutsättning för lek, säger hon.

Ska filma verksamheten

Under två års tid ska Kristianstadsforskarna ingå i ett team som ska dokumentera leken och undervisningen ute på förskolor och ta fram en teori för hur dessa bäst kan kombineras. Susanne Thulin menar att även naturvetenskap går att lära ut på ett lekfullt sätt.

– Barn är ju nyfikna och föds med en vilja att begripa världen. Vad är det för skillnad på de här blommorna när du tittar nära eller vad är det som skiljer en gråsugga från en myra och så vidare, säger hon.