Kraftig ökning av nyanlända hos Arbetsförmedlingen

1:49 min

Arbetsförmedlingen anställer flera hundra nya medarbetare eftersom antalet nyanlända som skrivs in i etableringsuppdraget ökar kraftigt.

Från 2 500 till 4 000 i månaden. Det handlar nästan om en fördubbling av antalet personer som skrevs in i Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag under september jämfört med i våras.

– Vi räknar med att det kommer vara så här hög takt det kommande året, säger Roy Melchert, enhetschef för integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

Etableringsuppdraget går ut på att man som nyanländ i Sverige under två års tid bland annat ska läsa svenska för invandrare, SFI, praktisera och ta del av andra insatser för att sedan kunna få ett jobb. Att ökningen av deltagare sker nu under hösten beror på att många av de som sökte asyl i Sverige förra året nu får sina uppehållstillstånd.

För att kunna hantera ökningen behöver Arbetsförmedlingen anställa omkring 100 nya medarbetare i månaden fram tills årsskiftet.

– Vi behöver fler handläggare som kan ta emot personerna, vi behöver se till att vi har lokaler, tolkar tillgängliga, så för oss innebär det en uppskalning av vår verksamhet, säger Roy Melchert.

Enligt en färsk prognos från myndigheten är belastningen på personalen stor och det finns risk för ökad administration och mindre tid för de nyanlända.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen kunnat planera och budgetera för ökningen eftersom det kan ta långt över ett år från det att personerna söker asyl till att de hamnar i etableringen. Roy Melchert räknar med 90 000 inskrivna inom ett år, vilket kan jämföras med de drygt 60 000 som är inskrivna i dag.

– För oss innebär det att vi måste utöka vårt arbete väldigt mycket och vi har vetat om att det här skulle komma för det finns ju en fördröjning av effekten. De som kom till Migrationsverket som asylsökande under 2015 kommer ju till oss i år och framåt med uppehållstillstånd, säger han.