Medier

Professor ifrågasätter hur nytt mediestöd ska fördelas

0:27 min

Lars Nord, professor på Mittuniversitetet ställer sig frågande till medieutredningens förslag på att ta bort presstödet och ersätta det med ett generellt stöd.

Idag, måndag, presenterades den statliga medieutredningen.

Presstödet försvinner och ersätts av ett allmänt produktionsstöd som alla medier kan ansöka om.

– Det praktiska genomförandet ställer jag mig frågande till men jag tycker att det är princip rätt och sunt tänkt, säger han.

I fortsättningen ska en nämnd bestående av representanter från mediebranschen bestämma vilka som får stöd, inte politiker som idag.

– Det finns goda intentioner med det här. Vad jag tycker blivit dåligt belyst är hur det i praktiken ska fungera. Hur man ska bedöma den här kvalitén och vilka som ska bedöma i den här nya mediestödsnämnden som ska tillsättas, säger Lars Nord.