Flera gifter hittade på Pottholmen

2:36 min

Farliga och cancerframkallande gifter har hittats i marken på Pottholmen i Karlskrona. Grävskopor fraktar nu bort jordmassor med giftet cyanid.

Analyser av området Pottholmen, där ett nytt bostadsområde växer fram, har visat på flera föroreningar och gifter.

– Det var ju gamla restmassor från gastillverkningen som har höga cyanidhalter i sig. Så massorna letar vi fram och gräver upp och kör till deponi, säger Magnus Runesson, miljökonsult på WSP.

Förutom cyanid hittades höga halter av det cancerframkallande PAH. Det fanns även chrome 6 - kanske bekant från filmen Erin Brockovich där ett helt grundvattensystem förgiftades av ämnet. Man har också hittat bly. Och i närheten av lokstallarna hittades tre nedgrävda cisterner.

Rostat sönder
– Cisternerna hade bränsle kvar i sig som hade rostat och läckt. Så där har vi fått göra en rätt så rejäl sanering för att ta hand om de oljeförorenade massorna, säger Anders Jaryd, projektledare för Pottholmen. 

Området Pottholmen där flera hundra havsnära lägenheter ska byggas de närmaste året är i själva verket mest hav, förutom två bergsknallar som stack upp ur vattnet för några hundra år sen.

Men under sent 1700-tal så behövde staden växa och man började fylla ut vattnet med alla möjliga material som fanns över för att bygga mer landmassa.

Okända massor
– Här har varit hav en gång i tiden och sen har det fyllts ut med vad som fanns tillgängligt. Det kan komma från bränder eller från verksamheter som legat i närheten. Vi vet egentligen inte var alla massor kommer ifrån, säger Magnus Runesson, miljökonsult på WSP.

Men gifterna som nu hittats avslöjar också en del om var fyllnadsmassorna kommer ifrån. I hörnet närmast Borgmästarkajen har till exempel förbränningsrester hittats från det gasverk som låg på Fisktorget. Förbränningsrester som innehåller cyanid.

SJ gjorde gas
Och i andra änden, närmare Pantarholmen, finns rester från ett gammalt SJ-garage som tillverkade gas. Det är här chrome 6 hittats - ett ämne som renade gasen.

Och mitt på ön finns fyllnadsmassor med PAH som är något av ett mysterium och ingen vet hur det hamnat där.

Nu grävs alla gifter upp och fraktas iväg till olika deponier beroende på vilken typ av gift det är. De giftiga fyllnadsmassorna ersätts med sten och efter nyår börjar det första huset att byggas på Pottholmen. 

– Det kommer inte att vara farligt att bo där. Vi har gjort riskbedömningar som visar att det vi gör nu garanterar människors och miljöns hälsa i framtiden, säger Magnus Runesson.