KRIS välkomnar behandlingsanstalt

I går kom beslutet att kriminalvårdsanstalten i Helsingborg är en av sju anstalter i landet som skall bli behandlingsanstalt för intagna med narkotikaproblem. Alla intagna ska där få möjlighet att genomgå behandling för att bli fria från missbruk och det tycker förening kriminellas revansch i samhället (KRIS) är bra.

– De flesta som sitter i fängelse gör det för drogrelaterade brott så det är klart att man måste titta på det, säger Peggy Rosén, ordförande i Kris i Helsingborg

Sju anstalter i landet skall så snart som möjligt bli behandlings anstalter och här skall de intagna få hjälp att med olika former av motivations- och stödsamtal bli fria från sitt drog missbruk.

Det är kriminalvårdens personal på anstalterna som kommer att leda samtalen och arbeta med behandlingen. För att kunna göra det kommer de att få viss utbildning. Men Peggy Rosén hade gärna sätt att man också tagit hjälp av terapeuter och andra personer som kommer utifrån

– Det är bra att använda andra människors kunskaper också, säger Peggy Rosén.

I KRIS finns medlemmar med lång erfarenhet från olika anstalter och de vet att det finns många som vill bli av med sitt missbruk men att det är svårt. Peggy Rosén ser det inte som omöjligt att även KRIS skulle kunna bidra i antidrogarbetet på anstalten.

– Vi har fått frågan tidigare och vi har sagt att om vi bara får lite mer kött på benen så kan vi göra det, säger Peggy Rosén.