Arbetslösa oftare utbrända

Utbrändhet är vanligare bland arbetslösa och sjukskrivna än bland anställda, det visar en studie vid Arbetslivsinstitutet.
I en undersökning där 4 700 personer fick frågor om hur de mådde, visade det sig att tecken på utbrändhet var klart vanligare bland personer utanför arbetsmarknaden än bland förvärvsarbetande. Sett till hela gruppen visade 7 procent tecken på utbrändhet. Den ansvarige forskaren Lennart Hallsten säger att han inte kan tänka sig nåt mer utbrännande än att söka jobb utan att lyckas.