Oviss framtid för nyutexaminerade lärare

Under den närmaste veckan kommer många personer få besked om de kommit in på högskolan Dalarna eller inte. Å i år har ansökningarna varit sammanlagt betydligt fler än i fjol. Bland annat lärarutbildningarna har fått en viss ökning i antalet ansökningar. Men arbetssituationen för lärare är lite problematisk just nu. Många får inte jobb när de är utexaminerade lärare och det kan dröja flera år innan arbetsmarknaden vänder.