Malmö

Kampanj för bättre bemötande personer som lever med HIV

3:26 min

På tisdag i nästa vecka hålls det en konferens i Malmö som handlar att vara ung och leva med HIV.

Och Folkhälsomyndigheten har den här veckan dragit igång kampanjen "HIV-idag”.

– En av fem vågar inte berätta för sin omgivning att de lever med HIV. De få som lever öppet med HIV stöter på diskriminering och stigmatisering i hela livet. Några berättar bara för partner, vänner och familj. Det är svårt att vara helt öppen, säger Fatou Sonko, folkhälsostrateg på Malmö stad.

De som lever med HIV kan bli behandlade på ett annorlunda sätt på arbetsplatsen, folk kan bli rädda och ta avstånd på olika vis, till exempel i sjukvården.

– Där har vi försökt att jobba för att förbättra bemötandet av personer som lever med HIV i sjukvården.

Det finns ingen anledning att vara rädd i kontakten med smittade, menar Fatou Sonko.

– 1996 kom mediciner som idag gör risken att överföra smitta till andra minimal. Trots detta så är folk rädda för de smittade. Men det finns ingen anledning att vara rädd för personer som lever med HIV, säger Fatou Sonko.

Malmö stad samarbetar med Folkhälsomyndigheten i frågan. Nästa vecka blir det en konferens som handlar om att vara ung och leva med HIV. Då samarbetar man med Positiva gruppen syd, intresseorganisation som stödjer de som lever med HIV. Även Noaks ark kommer att ha en konferens i ämnet i Helsingborg.

– Vi ska även börja med E-learning för att öka kunskapen om HIV inom kommunen och i Region Skåne, till exempel i äldreomsorgen där alltfler lever med HIV, och även inom socialtjänsten och i skolan.