Babyboom pressar BB-personal

1:36 min

Barnafödandet ökar i Norrbotten och det märks på länets BB-kliniker. På BB vid Gällivare sjukhus är det brist på fast anställda barnmorskor och personalen får ibland jobba under press.

– Ja, vi får mer jobb, det blir mycket arbete för oss och ofta känner vi att det är brist på barnmorskor och undersköterskor, säger Karin Lindfors, barnmorska.

Det är rena rama babyboomen på BB i Gällivare där det hittills i år fötts cirka 40 fler barn än vid samma tid i fjol.

Kicki Backebjörk, undersköterska:

– Det är roligt när vi har mycket att göra men det som är negativt är att det ibland kan bli för mycket.

På Gällivare BB är många barnmorsketjänster otillsatta, berättar Annika Johansson, chef för landstingets verksamhetsområde gynekologi och obstetrik:

– Det är inte helt enkelt att få tag på barnmorskor, just nu är det nog åtta stycken som vi saknar som är fast anställda.

Barnmorskor från landsstingets verksamhet vid kusten får tillsammans med vikarier från södra Sverige täcka upp för personalbristen men ibland blir det ändå problem.

– Det som kan vara problematiskt är att rekrytera vid korttidssjukfrånvaro, säger Annika Johansson.

Omkring 2 500 barn föds årligen i Norrbotten, och födelsetalen har sakta men säkert ökat de senaste tio åren, enligt Annika Johansson.

– Vi ser en ökande befolkningsmängd, vi har haft ett ökat inflöde av migrationspatienter men vi har också en ung population i barnafödande ålder nu, en ganska stor grupp som är födda i slutet av 80-talet, början av 90-talet, som vi nu ser också börjar komma och föda barn.